Prima pagina»Termeni și condiții

Termeni și condiții

 Cuprins:


1.     Definiții
2.     Prevederi cu caracter general
3.     Contul
4.     Reguli privind publicarea Anunțurilor
5.     Anunțuri plătite
6.     Servicii de Promovare Anunțuri 
7.     Plăți
8.     Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale și incompatibile cu Regulamentul
9.     Sistemul de evaluare (Favorite)
10.  Procedura privind depunerea și soluționarea plângerilor
11.  Prevederi finale


Anexe:

Anexa 1 – Servicii de promovare și Lista de Prețuri


1.     Definiții


Zi – înseamnă 24 de ore succesive.

Website sau Platforma – o platformă online administrată de Furnizor, disponibilă în cadrul domeniului logistic-club.com.
Regulament - prezentul Regulament și anexele la acesta prin care se stabilesc regulile de utilizare a Website-ului. Versiunea actuală a Regulamentului este disponibilă pe Website în orice moment, într-o formă care oferă posibilitatea descărcării acestuia, a salvării acestuia pe hard drive-ul dispozitivului sau a tipăririi acestuia.
Furnizor, Logistic Chain Club sau LCC - societatea Yawo Optimize SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, Splaiul Unirii, Nr. 313, Et.1, Cam. 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11381/2018, CUI 39725969, capital social: 500 lei. Contactarea este posibila la adresa de e-mail: office@logistic-club.com sau prin intermediul altor canale de comunicare menționate pe Website.
Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină (inclusiv persoană fizică autorizată), și/sau persoană juridică, și/sau organizație fără personalitate juridică, care conduce în nume propriu o afacere sau desfășoară o activitate profesională și care utilizează Serviciile LCC în legătură cu activitatea sa comercială, de afaceri sau profesională, după conectarea la respectivul Cont.
Vizitator – persoană ce utilizează Website-ul, care nu deține un Cont sau care nu este conectată la acesta.
Vânzător - un Utilizator care publică un Anunț pe Website și efectuează Tranzacții cu Cumpărătorul.
Cumpărător – un Utilizator care efectuează Tranzacții cu Vânzătorul prin utilizarea funcțiilor Website-ului.
Tranzacție – orice acord încheiat între Utilizatori sau Utilizator și Vizitator cu privire la un anumit Produs sau Serviciu.
Cont – un set de date aferente unui anumit Utilizator, care include informații referitoare la activitatea sa pe Website, inclusiv informații furnizate de către Utilizator pe Website. Regulile referitoare la Cont sunt prevăzute la punctul 3 din Regulament.
Înregistrare – procesul de creare a unui Cont de către un Utilizator după furnizarea datelor Utilizatorului, acceptarea Regulamentului și activarea Contului.
Anunț – o propunere de vânzare sau de punere la dispoziție a unui Serviciu sau Produs, făcută de către Vânzător.
Categorie – categorie tematică (de ex. Casa de expeditii, Comisionar vamal etc.), în care este repartizat Anunțul. O categorie poate fi împărțită în sub-categorii aferente tematicii.
Serviciul – servicii sau bunuri care fac obiectul unui Anunț;.
Servicii Plătite - servicii plătite furnizate de către LCC Utilizatorului, incluzând, inter alia: publicarea de Anunțuri sau de pachete de Anunțuri și Servicii de Promovare plătite.
Servicii de Promovare - servicii plătite de promovare a Anunțurilor prevăzute în Anexa 1 "Servicii de Promovare".


 
2.      Prevederi cu caracter general


 
a)     Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de publicare a Anunțurilor și de achiziționare de Servicii Plătite, precum și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute prin Regulament. Orice persoană care utilizează Serviciul este obligată să ia la cunoștință conținutul Regulamentului.


b)    Vizitatorii pot utiliza doar funcții limitate ale Serviciului, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, cu respectarea legii și a principiilor de integritate.


c)     Conținutul publicat în cadrul Serviciului, inclusiv, în special, Anunțurile, indiferent de forma acestora, respectiv materiale text, grafice și video, sunt protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și subiect al celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale LCC, ale Vânzătorilor și ale terților. Este interzisă utilizarea acestui conținut, în orice mod, fără acordul scris al persoanelor autorizate. Orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile pe Website în scopul distribuirii mai departe a acestora către terțe persoane, pe alte website-uri și în afara Internet-ului este interzisă. De asemenea, este interzisă utilizarea Website-ului și a însemnelor LCC, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul expres și prealabil al LCC.


d)    Sub rezerva dreptului acordat LCC în conformitate cu punctul 4.c) de mai jos, nicio prevedere din acest Regulament nu va constitui un acord de utilizare a drepturilor LCC sau a drepturilor terților prevăzute la punctul 2.c) de mai sus și nici nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare la astfel de drepturi.


e)     LCC nu este parte la Tranzacții.


f)     În cadrul Website-ului, sunt posibile următoarele acțiuni:
                          i.     Navigarea conținutului Website-ului;
                          ii.     Utilizarea Contului și a funcțiilor aferente acestuia;
                          iii.     Publicarea Anunțurilor plătite;
                          iv.     Utilizarea Serviciului Plătit (inclusiv a Serviciilor de Promovare).
g)    Serviciile de navigare în conținutul Website-ului, serviciile de Cont și cele de vizualizare a Anunțurilor sunt furnizate cu titlu gratuit. Celelalte servicii sunt furnizate în schimbul unui preț.


h)    Pentru utilizarea integrală a Website-ului, trebuie să aveți un dispozitiv conectat la Internet, care să îndeplinească următoarele cerințe:
                          i.     Conectarea activă la internet trebuie să permită comunicarea în dublu sens, prin protocolul HTTPS;
                          ii.     Un browser web actual, instalat și configurat în mod corespunzător, care să susțină standardul HTML5 și tehnologia foilor de stil în cascadă (CSS3), de ex. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Browser-ele web trebuie să funcționeze cu o rezoluție a ecranului de minim 1024x768 pixeli;
                          iii.     JavaScript și cookie-urile activate (activate de regulă în mod automat în browser-ul dvs.);
                          iv.     Pentru dispozitivele mobile: o versiune Android originală de minim 7.0 sau o versiune iOS originală de minim 13.0.
i)      LCC va depune toate eforturile pentru a asigura operarea neîntreruptă a Website-ului. Pentru asigurarea unei calități ridicate a serviciilor și a unei funcționări eficiente a Serviciului, LCC își rezervă dreptul de a stabili pauze de funcționare a Serviciului. Întreruperile tehnice se pot efectua în cursul nopții (orele 22-6), timp în care anumite funcții ale Serviciului și serviciile furnizate ar putea fi limitate sau indisponibile.


 3.      Contul


 
a)     În scopul obținerii unei funcționalități integrale a Serviciului, un Vizitator trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze Serviciul în calitate de Utilizator autentificat. Contul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza, printre altele, următoarele funcții ale Website-ului:
                            i.         Publicarea și administrarea Anunțurilor publicate;
                            ii.        Urmărirea Anunțurilor celorlalți Utilizatori;
                            iii.       Gestionarea plăților și a facturilor aferente serviciilor furnizate pe Website de către LCC;
                            iv.       Comandarea de Servicii de Promovare;
                            v.        Identificarea Utilizatorilor favoriți.


b)    Utilizatorul poate fi doar o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o formă de organizare fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate de exercițiu. În cazul persoanelor juridice și formelor de organizare fără personalitate juridică, numai persoana autorizată să acționeze în numele și pe seama acestor entități va crea un Cont în numele acestora și va desfășura toate activitățile pe Website. Utilizatorul poate deține doar un singur Cont în cadrul Serviciului asociat unei anumite adrese de email.


c)     Utilizatorul poate avea un singur cont în cadrul Serviciului. Această regulă nu se aplică atunci când:
                               i.     Utilizatorul are conturi diferite, utilizate în scopuri private și legate de activitatea sa comercială;
                               ii.     Utilizatorul folosește diferite Conturi în domeniul activităților sale comerciale, în legătură cu deservirea acestor Conturi de către diferiți reprezentanți sau sucursale ale întreprinderii administrate de Utilizator, cu condiția să nu existe întârzieri în plățile pentru serviciile furnizate de LCC în sfera oricărui Cont, iar Anunțurile postate în fiecare Cont să nu se repete, pentru aceleași locații;
                               iii.     va fi necesar să creați un alt Cont din cauza imposibilității de a avea acces la Contul vechi (exemplu: uitarea parolei);


d)    Cu toate acestea, oricare dintre ipotezele de mai sus vor fi verificate în detaliu de către LCC, care are dreptul de a suspenda Contul în momentul verificării sau de a șterge Contul, în absența confirmării circumstanțelor care justifică aplicarea uneia dintre excepțiile de mai sus. Excepțiile prevăzute de prezenta secțiune nu se vor aplica, dacă sunt invocate în scopul evitării plății creanțelor pentru serviciile furnizate pe Website.


e)     Înregistrarea Contului necesită:
                                 i.     completarea formularului disponibil pe Website și furnizarea datelor prevăzute prin acesta, inclusiv adresa dvs. email și parola unică sau codul de autentificare prin intermediul unui furnizor extern de servicii, cum ar fi Facebook;
                                ii.     consultarea Regulamentului și a anexelor acestuia și acceptarea prevederilor acestora.


f)     LCC prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, ale persoanelor care acționează în numele și pe seama Utilizatorilor și ale Vizitatorilor în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate și ale Politicii privind Aplicațiile de Tip Cookies și Tehnologii Similare.


g)    După completarea datelor necesare pentru înregistrare, se va trimite confirmarea privind Înregistrarea Contului la adresa de email indicată de către Utilizator, un link pentru activarea Contului și Regulamentul în vigoare la momentul respectiv. Înregistrarea este finalizată în momentul în care Utilizatorul își activează Contul. În acest moment în timp, se încheie un contract de servicii de cont. În cazul în care activarea nu  are loc în termen de 30 de zile de la data primirii mesajului email, prin care se confirmă Înregistrarea Contului, link-ul de activare va expira, iar Contul nu va fi activat. Utilizatorul se poate înregistra, din nou, utilizând aceeași adresă de email, însă numai după contactarea LCC la adresa de email: office@logistic-club.com


h)    Utilizatorul se va asigura de faptul că datele furnizate pe parcursul procesului de Înregistrare și al utilizării Serviciului sunt reale, corecte și actualizate și că acesta are dreptul de a utiliza aceste date. Utilizatorul se obligă să actualizeze datele, în cazul oricăror modificări. LCC își rezervă dreptul de a bloca un Cont, în cazul în care datele furnizate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 8 din Regulament.


i)      O persoană care acționează în cadrul Website-ului în numele și pe seama unui Utilizator care este persoană juridică sau formă de organizare fără personalitate juridică, căreia i s-a conferit capacitate de exercițiu prin lege, se va asigura că aceasta este autorizată în mod corespunzător pentru a acționa și a desfășura toate activitățile în numele și pe seama unui astfel de Utilizator în cadrul Website-ului.


j)      Utilizatorul se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului și să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane terțe neautorizate. Veți informa, fără întârziere, LCC în cazul în care aveți cunoștință de orice accesare de către orice persoană terță neautorizată a Contului dvs. și, dacă acest lucru este posibil, veți modifica imediat datele.


k)    Contractul de servicii de cont se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la activarea Contului. Contractul de servicii de cont poate fi încetat de către Utilizator în conformitate cu următoarele reguli:
                               i.     dreptul de a șterge Contul nu va afecta dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract sau de a-l rezilia, astfel cum se prevede prin lege și prin prezentul Regulament;
                               ii.     ștergerea unui Cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului, (ii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia la adresa email: office@logistic-club.com sau (iii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia, în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
                               iii.     în momentul ștergerii Contului de către Utilizator, celelalte contracte încheiate între LCC și Utilizator, referitoare la serviciile furnizate în cadrul Website-ului, vor expira;
                               iv.     încetarea contractului de servicii de cont va produce efecte începând din momentul efectuării acesteia (pentru viitor), ceea ce înseamnă că plățile efectuate de către Utilizator nu vor fi rambursabile. De asemenea, LCC nu va fi obligat să ramburseze echivalentul sumelor neutilizate în cadrul Serviciilor cu Plată;
                                v.     după ștergerea Contului sau rezilierea contractului de Cont, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Serviciului.


l)      LCC are dreptul de a înceta contractul cu Utilizatorul, în cazul în care acesta din urmă:
                                 i.     Nu a accesat Contul timp de mai mult de 24 de luni. În acest caz, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul Cont, inclusiv toate datele personale stocate în Cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Informații referitoare la încetarea contractului vor fi transmise Utilizatorului cu 30 de zile în prealabil, la adresa de e-mail furnizată în cursul Înregistrării. Utilizatorul va putea să-și exprime disponibilitatea de a continua utilizarea Contului prin intermediul funcției prevăzute în acest sens, care impune Utilizatorului să se conecteze la Cont. Dreptul LCC de a înceta contractul în conformitate cu această prevedere nu limitează dreptul Utilizatorului de a se reînregistra în cadrul Serviciului. Cu toate acestea, LCC nu garantează faptul că numele existent de utilizator asociat Contului va mai fi disponibil pentru utilizare pe parcursul noii înregistrări;
                                 ii.     în pofida notificărilor transmise de către LCC cu privire la încetarea unor acțiuni sau omisiuni care încalcă prevederile Regulamentului sau prevederile legislației general aplicabile, Utilizatorul continuă să acționeze neconform.


m)   În vederea asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciului, a protejării și asigurării securității persoanelor care îl utilizează, LCC își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare cu privire la valabilitatea și corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator și de a solicita Utilizatorului să-și confirme identitatea, informațiile cuprinse în Anunț sau informațiile aferente Tranzacției efectuate, în modalitatea aleasă de LCC. În cazul în care verificarea datelor sau a identității Utilizatorului nu se finalizează cu succes, LCC poate suspenda sau bloca operarea Contului în conformitate cu regulile definite la punctul 8 din Regulament.


n)    Retragerea Consumatorului. În termen de 14 zile de la încheierea contractului cu LCC, un consumator se poate retrage dintr-un astfel de contract, pentru un anumit Serviciu, fără a oferi niciun motiv pentru aceasta, prin transmiterea unei notificări la adresa email: office@logistic-club.com sau în scris, la adresa poștală a Furnizorului. În momentul retragerii din contractul privind serviciile de Cont, celelalte contracte încheiate între LCC și Utilizator expiră. 


o)    Contractul privind serviciile de Cont poate fi încetat de către un Utilizator în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 3.j), în cazul unei neacceptări a modificărilor aduse Regulamentului, cu privire la care Utilizatorul va fi informat în conformitate cu punctul 10.a) ii În acest caz, pentru a înceta contractul privind serviciile de Cont, Utilizatorul va notifica LCC imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului i-au fost transmise modificările. Încetarea contractului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).
 


4.      Reguli privind publicarea Anunțurilor


a)     LCC le oferă Utilizatorilor posibilitatea de a publica Anunțuri în cadrul Serviciului. Publicarea unui Anunț pe Website de către un Utilizator are loc după completarea formularului corespunzător.


b)    Un Anunț publicat de către Utilizator în cadrul Serviciului este accesibil tuturor Utilizatorilor Serviciului. 


c)     La momentul publicării Anunțului, Utilizatorul acordă LCC o licență neexclusivă, nelimitată teritorial și gratuită cu privire la înregistrarea, multiplicarea și distribuirea întregului Anunț sau a unei părți din acesta în vederea afișării acestuia în cadrul Serviciului, precum și în vederea distribuirii acestuia către partenerii LCC prin intermediul cărora se asigură promovarea Serviciului, precum și în orice loc pe internet, inclusiv pe motoarele de căutare (cum ar fi Google), sau rețelele de socializare (cum ar fi Facebook). Acordarea acestei licențe este necesară pentru  utilizarea integrală a Serviciului. Datorită caracterului specific al internetului, LCC nu deține control deplin asupra distribuirii conținutului publicat sau transmis prin intermediul funcțiilor Serviciului către alți Utilizatori și nu își asumă responsabilitatea în acest sens în numele terților, în special în cazul copierii și distribuirii Anunțurilor de către astfel de persoane și portaluri care nu au legătură cu Serviciul.


d)    Conținutul fiecărui Anunț va îndeplini cerințele prevăzute în secțiunea 8.a) din Regulament, respectiv va fi real, neechivoc, ușor de înțeles și va îndeplini cerințele tehnice specificate de către Furnizor. Utilizatorul dispune de libertatea de a determina conținutul Anunțului în limitele legale și în conformitate cu următoarele cerințe:
                                   i.         Anunțul se va redacta în limba română și nu va conține cuvinte considerate în mod obișnuit vulgare sau ofensatoare. Anunțul poate fi redactat suplimentar și într-o limbă străină;
                                   ii.         Utilizatorul va selecta o Categorie și sub-categoria tematică corespunzătoare obiectului în care trebuie repartizat Anunțul;
                                   iii.         Conținutul Anunțului trebuie să cuprindă o descriere clară, corectă și completă a Serviciului, incluzând informații reale și care să nu fie de natură de a induce în eroare cu privire la caracteristicile acestuia. Este interzisă transmiterea acestor informații în afara Serviciului;
                                    iv.         Un Anunț poate privi o singură categorie de Serviciu, dar mai multe sub-categorii;
                                    v.         Este necesar să indicați dacă Anunțul se referă la una sau mai multe zone de acoperire;
                                    vi.         Conținutul Anunțului nu poate include informații precum: conținut promoțional și publicitar, adrese de website și alte elemente care îi direcționează pe Utilizatori către servicii similare celor furnizate de LCC (respectiv servicii de publicare de oferte sau anunțuri de la utilizatorii de internet).


e)     În cazul în care Utilizatorul publică un Anunț într-o categorie eronată, LCC are dreptul de a schimba Categoria.


f)     Obiectul Anunțului nu poate constitui:
                                   i.         O căutare de Servicii sau Produse;
                                   ii.         Oferte de întâlniri, de natură matrimonială sau sexuală;

g)    Publicarea unui Anunț pe Website se face de către Utilizator prin:
                                   i.         Click pe rubrica "Anunț nou”;
                                   ii.         Efectuarea plății (pentru Anunțurile Plătite).

h)    Afișarea unui Anunț în cadrul Serviciului începe după publicarea acestuia (publicarea este condiționată de plată serviciului, pentru Anunțurile Plătite), și durează încă alte 30 de zile, însă nu mai târziu de data la care apare una dintre următoarele împrejurări:
                                    i.         Utilizatorul a sistat Serviciul;
                                    ii.         Utilizatorul a modificat Anunțul într-o manieră care indică faptul că se referă la un alt Serviciu față de cel la care făcea referire inițial;
                                    iii.         Utilizatorul a șters Anunțul.

i)      În eventualitatea în care LCC constată apariția împrejurărilor menționate la punctul 4.h).i. sau 4.h).ii., LCC va avea dreptul de a șterge Anunțul în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 8 din Regulament.

j)      În cursul perioadei publicării unui Anunț în cadrul Serviciului, Utilizatorul poate modifica conținutul Anunțului și unii dintre parametrii acestuia și poate șterge Anunțul. Într-un interval de 3 zile anterior încheierii perioadei de afișare a Anunțului și până la data încheierii perioadei de afișare a Anunțului, Utilizatorul poate prelungi afișarea Anunțului cu încă 30 de zile, dar prelungirea se va realiza după plata Anunțului.

k)    Posibilitatea de a modifica conținutul Anunțului nu se aplică modificărilor de preț sau altor parametri ai Anunțului publicat, care ar avea ca scop evitarea plății sumelor datorate LCC, pentru serviciile furnizate în cadrul Serviciului sau rambursarea fondurilor, în cazurile prevăzute în prezentul Regulament.

l)      După încheierea perioadei de afișare a Anunțului, indiferent de motiv, Anunțul este arhivat în fișierele Conturilor corespunzătoare, unde sunt disponibile Utilizatorilor pe o perioadă de 6 luni, dacă Utilizatorii nu elimină ei înșiși Anunțul arhivat înainte de expirarea acestei perioade. Utilizatorii trebuie să arhiveze conținutul Anunțului, precum și informațiile referitoare la Tranzacțiile încheiate.

 

5.     Anunțuri Plătite

 

a)     Publicarea de către Utilizator a unui Anunț Plătit pe Website este posibilă după achiziționarea de către Utilizator a unui singur Anunț - în conformitate cu lista de prețuri corespunzătoare - Anexa nr. 2 "Lista de prețuri".


b)    Achiziționarea unui pachet de Anunțuri sau a unui singur Anunț este posibilă prin utilizarea formularului corespunzător disponibil pe Website.


c)     Activarea unui Anunț Plătit în cadrul Serviciului va avea loc ulterior afișării plății în contul LCC.


d)    Pachetele de Anunțuri includ și Serviciile Plătite prevăzute în Anexa nr. 2 "Lista de prețuri".

 

6.     Servicii de Promovare a Anunțurilor 

 

a)     Pentru a crește vizibilitatea Anunțurilor, Utilizatorii pot recurge la Servicii de Promovare plătite, sub forma Promovării în lista de Anunțuri, Promovării pe prima pagină a Website-ului, prezentate în detaliu în Anexa nr. 1"Servicii de Promovare".


b)    Utilizatorul poate utiliza orice Servicii de Promovare la momentul publicării Anunțului sau pe parcursul afișării acestuia.


c)     Serviciile de Promovare și Pachetele aferente acestora sunt furnizate pentru toate Anunțurile aparținândpachetului respectiv.


d)    Serviciile de Promovare sunt de asemenea disponibile în calupuri de astfel de servicii, astfel cum se prevede în Anexa nr. 1 “Servicii de Promovare”. Activarea Pachetelor de Servicii de Promovare are loc în momentul în care începeți utilizarea Serviciilor de Promovare incluse în Pachet. Regulile referitoare la Serviciile de Promovare care fac obiectul Pachetului rămân neschimbate.


e)     LCC nu este responsabil pentru eficacitatea Serviciilor de Promovare, care sunt înțelese ca reprezentând o creștere reală a interesului față de un Anunț sau de un Serviciu oferit prin acesta.

 


7.     Plăți

 


a)     Utilizatorul va fi informat, în mod vizibil, pe Website cu privire la prețul actual al Servici`ilor cu Plată selectate, de fiecare dată. Toate prețurile indicate pe Website sau în listele de prețuri cuprinse în Anexa nr. 2 “Lista de prețuri” și în Anexa nr. 1 " Servicii de Promovare " sunt prețuri brute, exprimate în Lei (RON).

b)    Plățile din cadrul Serviciului se efectuează în avans, respectiv în cuantumul total necesar pentru un anumit Serviciu Plătit, înainte de începerea furnizării acestuia, prin intermediul formelor de plată puse la dispoziție de către LCC. 

c)     În cazul în care plata se efectuează în avans, furnizarea Serviciului Plătit nu va începe mai devreme de momentul în care plata aferentă acestui Serviciu Plătit nu a fost creditată integral în contul LCC. În cazul plăților efectuate prin Ordin de Plată, LCC va livra serviciul într-un interval de 24-72 ore de la momentul confirmării plății de către furnizorul serviciului de plată.

d)    Utilizatorul, la latitudinea sa, poate efectua plata utilizând una dintre metodele de plată disponibile în conformitate cu informațiile furnizate în cadrul procesului de selectare a respectivului Serviciu și cu ajutorul instrucțiunilor de plată din cadrul LCC.

e)     Utilizarea oricăreia dintre metodele de plată va necesita stabilirea unui raport juridic separat cu furnizorul serviciului respectiv de plată și acceptarea Regulamentului acestuia, precum și a Politicilor sale de confidențialitate. LCC nu este parte la un astfel de raport și nu are posibilitatea de a interveni asupra conținutului sau implementării acestuia. În cazul oricăror probleme legate de plată, Utilizatorul trebuie să contacteze operatorul de plăți relevant, în vederea clarificării oricăror dubii sau a depunerii unei plângeri. În situații excepționale și în limita posibilităților tehnice și organizatorice, LCC va acorda sprijin Utilizatorului în vederea clarificării problemei. LCC nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de un prestator extern de servicii.

f)     Furnizarea de servicii Utilizatorului de către LCC este documentată prin intermediul facturilor emise de Furnizor, în conformitate cu regulamentul aplicabil.

g)    Utilizatorul are obligația de a actualiza datele înregistrate în Cont necesare pentru emiterea facturii de către Furnizorul Serviciului, imediat după apariția oricărei astfel de modificări.

h)    Forma implicită de emitere a facturilor, disponibilă pentru Utilizatori, este cea în format electronic. Acceptarea Regulamentului constituie și acceptarea transmiterii (punerii la dispoziție) a facturilor în format electronic, în conformitate cu dispoziții legale aplicabile și în sensul Regulamentului.

i)      Sub rezerva condițiilor prevăzute prin prezentul Regulament, LCC pune la dispoziția Utilizatorului facturile, în format electronic, garantând autenticitatea provenienței, a integrității conținutului și a legalității acestora, în special prin salvarea acestora în format pdf și prin punerea lor la dispoziția Utilizatorului, prin e-mail, la adresa declarată.

j)      Un Utilizator care dorește o factură în format tipărit, poate opta pentru această variantă, adresând o solicitare expresă în acest sens, la adresa de contact: office@logistic-club.com.  

k)    În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, din cauza ștergerii Anunțului de către Utilizator, costul perceput pentru publicarea Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente acestuia, pentru perioada neutilizată, nu va fi restituit.

l)      Anunțurile care sunt ilegale sau încalcă prevederile Regulamentului, în special cele: adăugate în cadrul unei categorii eronate, care sunt similare sau dublate, care se repetă de multe ori (de natură spam), considerate ofensatoare, care au conținut pornografic sau erotic, conținut care poate fi interpretat ca promovând activități sexuale sau erotice în schimbul unor sume de bani, care constituie o tentativă de fraudă, care încalcă orice drepturi de autor, vor fi șterse, iar comisionul perceput anterior pentru obiectul Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente respectivului Anunț vor fi restituite în contul Utilizatorului, sub formă de puncte folosite pentru utilizarea serviciilor din cadrul Serviciului în termen de 90 de Zile de la momentul ștergerii respectivului Anunț. La solicitarea Utilizatorului, comisionul poate fi restituit în numerar, în mod direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată. În cazul în care un Anunț este șters după plasarea acestuia în cadrul Serviciului, Utilizatorul va avea obligația de a achita Serviciile furnizate până în momentul ștergerii Anunțului din cadrul Serviciului. 
 

 

8.      Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale sau incompatibile cu Regulamentul 

 


a)     Utilizatorul are dreptul de a utiliza Serviciul în conformitate cu scopul acestuia, în limitele stabilite de lege și de bunele practici, respectând drepturile și interesele celorlalți Utilizatori și ale terțelor persoane. În particular, Utilizatorul se obligă:
                                   i.         să nu întreprindă acțiuni care ar putea interveni asupra funcționării corespunzătoare a Serviciului, inclusiv să nu intervină asupra conținutului Serviciului, Contului sau Conturilor celorlalți Utilizatori sau asupra elementelor IT ale Serviciului;
                                   ii.         să nu întreprindă acțiuni ilegale, inclusiv transmiterea sau publicarea prin intermediul funcțiilor Serviciului de conținuturi care încalcă legea, drepturi personale, de conținut care cuprinde sau distribuie materiale de pornografie infantilă sau terorism și conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe persoane, precum și de conținut cu caracter discriminatoriu sau rasist;
                                   iii.         să nu inducă în eroare Utilizatorii Serviciului sau LCC, de ex., prin furnizarea de informații false referitoare la Produs sau prin tăinuirea unor informații relevante;
                                   iv.         să se abțină de la acționa cu rea-credință și de la a utiliza în mod abuziv funcțiile Serviciului, prin utilizarea Serviciului contrar destinației acestuia și contrar Regulamentului.

b)    Utilizatorul are obligația de a respecta prevederile punctului 8.a) din Regulament la fiecare etapă de utilizare a Serviciului și în legătură cu fiecare funcție oferită, inclusiv în cazul publicării Anunțurilor și al transmiterii de mesaje către alți Utilizatori.

c)     Publicarea sau transmiterea oricărui conținut pe Website se realizează în mod automat, prin utilizarea interfeței Website-ului și fără participarea LCC. Furnizorul nu verifică în mod automat întregul conținut transmis prin intermediul funcțiilor Website-ului.

d)    În cazul unor modificări ale conținutului unui Anunț, aduse de către Utilizator ulterior publicării acestuia în cadrul Serviciului, LCC își rezervă dreptul de a edita conținutul care nu este în conformitate cu Regulamentul sau de a șterge Anunțul.

e)     Fiecare persoană care utilizează Serviciul are dreptul și posibilitatea de a raporta către LCC orice conținut care este ilegal sau contrar Regulamentului, distribuit prin intermediul funcțiilor Serviciului, prin intermediul adresei electronice office@logistic-club.com. În măsura în care este posibil, persoana care efectuează raportarea va furniza toate datele necesare identificării de către LCC a conținutului neconform, inclusiv datele de identificare aleAnunțului și motivele pentru care aceasta consideră conținutul a fi ilegal sau contrar Regulamentului și, la latitudinea sa, detaliile de contact.

f)     Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website, LCC poate:
                                    i.         bloca imediat respectivul conținut, în particular, Anunțul, precum și toate Serviciile de promovare aferente acestuia. În eventualitatea blocării, conținutul nu va fi vizibil sau disponibil persoanelor care utilizează Serviciul;
                                    ii.         lua măsuri de verificare adecvate, pentru stabilirea împrejurărilor cazului, acționând în mod proporțional și rezonabil, inclusiv, de exemplu, prin contactarea persoanei care a raportat, a autorului conținutului, a autorității competente sau a unui consultant extern;
                                    iii.         notifica Utilizatorii, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate;
                                    iv.         Prevederile clauzei 12.f) iii. nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.


g)    Utilizatorul are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind adresa electronica office@logistic-club.com , prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

h)    Dacă opoziția menționată la punctul 8.g) este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:
                                       i.         Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;
                                       ii.         Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La solicitarea Utilizatorului, taxa poate fi restituită în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată, termenul de restituire fiind între 5 și 7 zile lucrătoare.


i)      Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 8.f) iii.:
                                       i.         Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
                                       ii.         Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La solicitarea Utilizatorului, taxa poate fi restituită în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată, termenul de restituire fiind între 5 și 7 zile lucrătoare.


j)      LCC are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.


k)    LCC își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că utilizatorul sau reprezentantul utilizatorului a produs sau poate produce un prejudiciu financiar Furnizorului. 


l)      În cazul unei încălcări grave a legii prin utilizarea Serviciului, precum și al unei încălcări grave sau repetate a prevederilor Regulamentului, în special în cazul unor tentative repetate de publicare sau de diseminare de conținut ilegal de către un anumit Utilizator sau de diferiți Utilizatori care acționează împreună sau în baza unui acord, inclusiv utilizarea mai multor Conturi, în conformitate cu principiul proporționalității și cu cel privind libertatea de circulație, LCC poate suspenda sau bloca temporar ori permanent Contul sau Conturile, fapt care va echivala cu o suspendare sau blocare a furnizării serviciilor, având în vedere următoarele reguli:
                                       i.         suspendarea Contului înseamnă suspendarea temporară a funcționării acestuia. Utilizatorul al cărui Cont a fost suspendat pierde posibilitatea de a utiliza Serviciul în mod activ, ceea ce înseamnă că acesta nu poate publica Anunțuri. Cu toate acestea, se poate vizualiza Serviciul și Anunțurile publicate;
                                       ii.         blocarea unui Cont implică pierderea de către Utilizator a posibilității de a se autentifica în Cont.
m)   Utilizatorul va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.
n)    Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 8.g), nu afectează dreptul Utilizatorului de a depune o plângere în conformitate cu articolul 10 din prezentul document.
 

 

9.     Sistemul de evaluare (Favorite) 

 


a)     În cadrul Serviciului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite  Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Serviciului sau Produsului, modul de comunicare între Utilizatori, receptivitate, implicare, punctualitate, etc. Baza evaluării este contactul dintre Utilizatori, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.


b)    Evaluarea se realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website.

c)     Utilizatorul poate marca Anuntul preferat prin butonul Favorite, urmând să îl regăsească în această categorie, ori de câte ori va avea nevoie. 
 

 

10.  Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor

 


a)     În cazul existenței oricăror nereguli legate de operarea Serviciului, inclusiv de natură tehnică, Utilizatorul sau Vizitatorul ar trebui să contacteze mai întâi Serviciul de Asistență Clienți la adresa office@logistic-club.com, furnizând informațiile necesare pentru identificarea problemei.


b)    LCC depune toate diligențele pentru a furniza servicii de cea mai înaltă calitate. Independent de cele de mai sus, Utilizatorul are dreptul de a depune, în mod gratuit, o plângere cu privire la lipsa de performanță sau la performanța necorespunzătoare a serviciilor furnizate de LCC, în baza Regulamentului.


c)     Utilizatorii au de asemenea posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.


d)    O plângere poate fi depusă prin transmiterea unui mesaj la adresa: office@logistic-club.com sau în scris, la adresa poștală a LCC.


e)     Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, datele de identificare ale Anunțului ce fac obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz), și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.


f)     Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.


g)    Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

 


11.  Prevederi finale

 


a)     LCC își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea următoarelor reguli:
                                       i.         Se pot aduce modificări la Regulament din considerente organizatorice, legale sau tehnice, iar acestea pot implica și modificarea costurilor, listelor de prețuri și a Termenilor și condițiilor aplicabile Serviciilor Plătite;
                                       ii.         Utilizatorul va fi informat cu privire la fiecare astfel de modificare prin plasarea informațiilor în pagina Serviciului, care vor fi vizibile după conectarea corectă în Cont. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând prin intermediul Website-ului.. Suplimentar, Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică, prin intermediul unui Newsletter;
                                       iii.         modificările intră în vigoare la data indicată de LCC, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel;
                                       iv.         modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite deja achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției, puse în aplicare pe baza principiilor existente.

b)    LCC poate modifica Regulamentul fără a respecta termenul de notificare de 15 zile menționat mai sus, inclusiv cu efect imediat, în cazul în care:
                                        i.         este supus unei obligații legale în temeiul căreia este obligat să modifice Regulamentul într-un mod care îl împiedică să îndeplinească termenul de preaviz menționat mai sus,
                                        ii.         trebuie, cu titlu de excepție, să modifice Regulamentul cu scopul de a combate o amenințare neprevăzută și imediată legată de protecția serviciilor online, medierii sau protecția Utilizatorilor împotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, încălcării securității datelor cu caracter personal sau a altor amenințări la adresa securității cibernetice.
                                        iii.         Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor aduse Regulamentului are dreptul de a rezilia contractul cu privire la Serviciul de Cont în orice moment.
                                        iv.         Cu scopul de a dezvolta Serviciul, LCC va putea introduce noi servicii și funcționalități, care pot fi precedate de teste de produs, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către Utilizatori.
                                        v.         Drepturile și obligațiile părților, menționate în acest Regulament, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
                                        vi.         Toate disputele referitoare la serviciile furnizate de către LCC în cadrul Serviciului vor fi înaintate instanțelor competente de drept comun din România.
                                        vii.         Anexele la prezentul Regulament constituie parte integrantă din acesta.
 
 

Despre proiect
O comunitate activă a industriei logisticii care îmbină întâlniri relaxante cu productivitatea discuțiilor constructive și a parteneriatelor de durată.
Intra in legatura
Splaiul Unirii 313, Etaj 1, Camera 10-11
Sector 3, Bucuresti
+40 751 813 794
© Copyright Logistic-club.ro 2024. Toate drepturile rezervate.